Kategóriák

A világirodalom vakító regéi versei

Címkék: esti mese, gyerek illusztrációk, mese, meseillusztráció, népmesék

A nagy mesék ideje sohasem évül el. A mesékre tartósan kereslet van, ugyanis mindenki vágyakozik a varázslatra a borzongásra. A történet mindemellett elképesztően praktikus és kulcsponti a gyermek haladása szempontjából ugyanis annak segítségével nő fantáziája, szókészlete, a mese szereplőivel azonosulva átérezhet különböző állapotokat feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget. A felcseperedő gyereknek hatalmas igénye akad arra, hogy átlássa az szerény humán kapcsolatokat, szimpatizáljon a vitézekkel, és felismerje a rosszakarókat. A vitézek jellemébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az vidámságot a bánatot, hadakozik az igazságért, és nyeri el megérdemelt jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így rögzülnek az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem meghatározó részben nevelnek is: az életről nevelnek, érzelmi kapaszkodókat adnak és pártfogolják az egyediség fejlődését.
A népmesék a megélhetési bonyodalmakat mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a lurkó a mondanivaló lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a gyereket. Népmese, mese: részletekért kattintson erre a weblapra. A mese minden stádiumot leegyszerűsít. Alakjait precíz vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben pirinyó az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Sok modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz csaknem minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség hordozza azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell.
A valóságos emberekhez hasonló, összetett és életszerű figurák segítségével a gyerekek nem tudnák olyan könnyen megtanulni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a szélsőséges karakterek példáján.
A história az egyetlen irodalmi műfaj, amely irányt mutat a csemetének hogyan derítse fel identitását, miként találja meg lényét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A fabula lényegében azt ígéri, hogy ha valaki megindul ezen a frenetikus és vészes ösvényen, a jólelkű hatalmak megsegítik, és végül eléri célját. De arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyávákra és kishitűekre, kik elrettennek énjük felfedezésének kockázatától, unott élet vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. ...
A mese üzenetét minimum olyan remekül lehet rajzolni, akár megalkotni magát a mesét. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és jó érzelmi vénák kellenek, amikkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival.
A históriákból ki lehet ragadni szakaszokat, amelyeket aztán rajzként, vagy faliképként a ifjonc viszontláthat. Ily módon a favorizált mesebeli ideálját, esetleg mesebeli helyét többnyire láthatja.
A meseillusztrálások aszerint készülnek minálunk, hogy a szülő a kiválasztott fabulából azt a részt elküldi cégünkhöz, amelyet szeretne a gyerekszobában látni illusztrációként. Arra is van mód, hogy rengeteg meséből egy kis képes mesekönyvet rendeljen személyre szabva a apróság igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-07-20 18:22